Danh sách điểm bán Cholessen tại Vĩnh Long

Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Cholessen tại Vĩnh Long. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện gọi ngay cho TDV địa bàn để được hướng dẫn cụ thể cách mua hàng:

TDV: Cholessen ĐT: 0906 357 568

Hoặc click vào đây để đặt hàng nhanh: Mua hàng online

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lý Số ĐT
TP Vĩnh Long
Phường 1 41 Đường 1/5 – P.1 NT Thái Hòa 070 3824 633
57-1/5 – F1 Nhà Thuốc Đức Thọ Sanh 0933996716
18,Đường 1/5, Phường 1 NT Hồng Huệ 0918225014
70,Đường 3/2,Phường 1 NT Vạn Xuân Đường 0703827075
Phường 1 NT Thiên Thọ Đường 0703829829
Phường 2 Số 5 – Lưu Văn Việt – P.2 NT Khải Hoàn 0983 079 089
Phường 8 Phường 8 NT Thanh Hiền 0913040720
Kios16,Chợ PhướC Thọ,PhườNg 8 Nhà Thuốc Minh Tâm 0703832827
Phạm Hùng 3/8,Phạm Hùng,Phường 9 NT Hạnh Phúc 0702205555
26/2B,Phạm Hùng,Phường 9 NT Kim Phụng 0972140110
TP Vĩnh Long Kp1 -Binh Minh NT Võ Thị Kim  A 0919455456
Phường 4 NT Ngọc Lan 0703822725
67/3 – Phạm Thái Bường NT NgọC ThàNh 0703824918
45 – 30/4 NT LậP ThàNh 0703824708
10- Chi Lăng NT Nhơn Hoà 0903817272
H Bình Minh
Bình Minh 830 Ngô Quyền NT Cây Còng 0913978976
938,Tổ 17,KhóM 1,Thị Xã BìNh Minh NT Tôn Sanh Đường 0703890794
Ngô Quyền Nhà Thuốc NgọC Chi 0703890848
296 Tổ 7,Khóm 1,Thị Xã Bình Minh NT Y Lâm Đường 0703982251
H Trà Ôn
Trà Ôn 47B Gia Long NT Liên Ngọc 0939 349 788
25C,Gia Long NT Trường Thọ 0932949476
27D,Gia Long QT Hồng Nhung 0986554935
H Tam Bình
Tam Bình Âp Phú Sơn A,Long Phú, QT Tín Phát 0939183909
Chơ Song Phú QT Thanh Loan 0907986667
Tổ 16,Mỹ Phú,Mỹ Lộc QT Diễm Nhi 0909401133
94A – Võ TấN ĐúC NT HữU ThắNg 0703860362
H Bình Tân
Bình Tân Chợ Tân Lược NT Trường Thọ Đường 01228131516
H Long Hồ
Long Hồ 328/26 Phước Yên A,Phú Qưới QT Yến Ly 0908146087
Chợ Lộc Hoà NT Thu Ba 0939834897
Chợ Long Hồ NT NguyễN Xuân HồNg 0989826662
H Mang Thít
Mang Thít 9 QuảNg TrọNg HoàN NT Huỳnh Bính 0939102974
  • Chia sẻ:

Bình luận