Danh sách điểm bán Cholessen tại Sơn La

Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Cholessen tại Sơn La. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện gọi ngay cho TDV địa bàn để được hướng dẫn cụ thể cách mua hàng:

TDV: Cholessen ĐT: 04 3217 1626

Hoặc click vào đây để đặt hàng nhanh: Mua hàng online

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lý Số ĐT
TP Sơn La
TP Sơn La  34 Nguyễn Lương Bằng  QT SỐ 08 VTYT 0977128504
Số 45 Đường Lò Văn Giá CTDP Dương Hồng Thúy 0982688284
Số 100-Đường 3-2 NT Linh Linh 0976997855
Số 37 – Đường Điện Biên NT Trần Minh sáu 0972346669
36 Đường Trường Chinh  QT SỐ 1 CTDP Đức tâm 0974461019
Mộc Châu
Mộc Châu Tiểu Khu 10-TT Mộc Châu QT Thiên Đức 0987574586
Tiểu Khu 9-TT Mộc Châu NT Hương Huynh 01649790596
Km 70 TT Nông Trường Mộc Châu QT Hải Hà 0912936946
Km 70 TT Nông Trường Mộc Châu ĐL T LAN CƠ 0977586546
Mai Sơn
TT Hát Lót Tiểu Khu Nà Sản Hát Lót QT số 30 0976940770
Số 92 – Tiểu Khu 19 – Thị Trấn Hát Lót QT Thu Trang 0982826833
Tiểu Khu 19 – TT Hát Lót HT THÙY LINH 0978772282
TK 19 – TT Hát Lót ĐL  DƯƠNG HỒNG THÚY 0975956373
TK 17 – TT Hát Lót NT BV MAI SƠN 0976537686
Tiểu Khu Nà Sản Hát Lót ĐL CT Dức Tâm 01656371989
Tiểu Khu 10-TT Hát Lót QT số 25 0974866616
Tiểu Khu 17-TT Hát Lót ĐL CT Dương Hồng Thúy 16688169872
Mai Sơn Tiểu Khu 2 X. Cò Nòi ĐL CTDP TÂY HỒ 0979662317
Tiểu Khu 3-Cò Nòi QT số 12 0223846455
Tiểu Khu 1 X. Chiềng Mung – Mai Sơn ĐL  Đức Tâm 01688486965
Sông Mã
Sông Mã Tân Lập – Chiềng Khương QT MAI LAN 01628004186
Chợ Trung Tâm TT Sông Mã ĐL CTY CPDP TÂY HỒ 01663791063
Số 186 – Đ. Cách Mạng Tháng 8 – TT Sông Mã CTY DP PHÚ TẤN 01664988135
Chợ Trung Tâm TT Sông Mã QT số 15 0917007726
Chợ Trung Tâm TT Sông Mã QT Hưng Hằng 0945432774
Mường La
Mường La Tiểu khu  II – TT Ít Ong CT Đức Tâm 01662100021
Tiểu khu  II – TT Ít Ong CT  VTYT SƠN LA 0973028288
Yên Châu
Yên Châu Bản Chiềng Kim-Chiềng Sàng QT SỐ 18 CTDP ĐỨC TÂM 0975977949
Phù Yên
Khối 3 TT Phù Yên QT Thanh Vân 0985107467
Khối 2 TT Phù Yên QT SỐ 37 VTYTT 0987991458
Thuận Châu
Thuận Châu Tiểu Khu 3-Chiềng Pấc QT số 14 0987366604
Tiểu Khu 6-Chiềng Pấc QT số 3 0912587556
  • Chia sẻ:

Bình luận