Danh sách điểm bán Cholessen tại Quảng Ngãi

Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Cholessen tại Quảng Ngãi. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện gọi ngay cho TDV địa bàn để được hướng dẫn cụ thể cách mua hàng:

TDV: Cholessen ĐT: 0906 357 568

Hoặc click vào đây để đặt hàng nhanh: Mua hàng online

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lý Số ĐT
TP Quảng Ngãi
Quang Trung 394 Quang Trung NT Thuộc Đường 0975706907
128 Quang Trung NT Phương Uyên 0553822089
Hùng Vương 08 Hùng Vương NT Thu Thành 0553827182
265 Hùng Vương thanh thanh 0553823372
297 Hùng Vương NT Thịnh Phát 0553822194
441 Hùng Vương NT Nam Thành 0553710019
301 Hùng Vương NT Ngọc Loan 0553825086
Lê Trung Đình 246 Lê Trung Đình NT Dũng Loan 0905238486
219 Lê Trung Đình NT Vy Hạnh 0553824310
187 Lê Trung Đình NT Hữu Quang 05538322846
Nguyễn Nghiêm 213-215 Nguyễn Nghiêm NT Thanh Bình 0553826035
311 Nguyễn Nghiêm NT Việt Phương 05536271257
TP Quảng Ngãi 59 Nguyễn Tự Tân NT Mỹ Ngọc 0553822139
790 Quang Trung NT Kim Nguyên 0553825277
122 Chu Văn An NT Phương Nga 0919380138
02 Nguyễn Thụy NT Anh Khoa 0918278367
Chợ Tạm, Phạm Văn Đồng NT Thanh Hà 0553717721
H Bình Sơn
Bình Sơn TT Châu Ổ, Chợ Châu Ổ ĐL Thuốc 0553805698
Quốc Lộ1A ,TT Châu Ổ NT Quỳnh Thủy 0553851823
H  Đức Phổ
TT Đức Phổ Quốc Lộ 1A Đức Phổ NT Thanh Xuân  
Quốc Lộ 1A TT Đức Phổ NT Hải Yến 0945909579
Quốc Lộ 1A TT Đức Phổ NT Tuyết Nhung 1 0553859336
Quốc Lộ 1A TT Đức Phổ NT Tuyết sương 0553859209
TT Đức Phổ NT Tuyết Nhung 2 01233952444
Đức Phổ Sa Huỳnh, Đức Phổ NT Mai Trung Tâm 0553860403
Cầu Trà Câu.Đức Phổ NT Tuyết mai 0553972091
H Mộ Đức
Mộ Đức Quốc Lộ 1A TT Mộ Đức NT Anh Hương 0553857566
Thạch Trụ NT Nguyên Hoa 0553855893
H Sơn Tịnh
Sơn Tịnh TT Sơn Tịnh NT Minh Tâm 0973844924
  • Chia sẻ:

Bình luận