Danh sách điểm bán Cholessen tại quận Gò Vấp

Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Cholessen tại quận Gò Vấp – Tp.Hồ Chí Minh Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện gọi ngay cho TDV địa bàn để được hướng dẫn cụ thể cách mua hàng:

TDV: Cholessen ĐT: 04 3217 1626

Hoặc click vào đây để đặt hàng nhanh: Mua hàng online

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lý Số ĐT
Nguyễn Kiệm 131 Nguyễn Kiệm – P.3  NT Kim Anh O839851689
783 Nguyễn Kiệm – P.13  NT Trung Nguyên 2 0838940063
Nguyễn Oanh 4 Nguyễn Oanh – P.7  NT Minh Quân O862957119
A25 Nguyễn Oanh – P.17  NT Triết Anh 0822443804
550 Nguyễn Oanh- P.6  NT An Lộc 0908856847
Quang Trung 256 Quang Trung – P. 11  NT Đại Chúng 0986028772
3/8A Quang Trung – P.11  NT Mỹ Kim 0914189812
Lê Văn Thọ 65/2 Lê Văn Thọ – P 11 NT Thảo Bình 0839213903
36 Lê Văn Thọ – P.11  NT Bảo Thu 0898105016
Lê Đức Thọ 74 Lê Đức Thọ – P.7 NT Nhật Thanh 0981813474
114 Lê Đức Thọ – P.6  NT Minh Thảo 0903946691
120 Lê Đức Thọ – p6  NT CenTer 2 0947760983
139B Lê Đức Thọ, P.16 NT Duy Châu 1 0988098836
1124 Lê Đức Thọ – P.13  NT Mỹ Dung 0839164334
370 Lê Đức Thọ, P.6 NT Phano ‘0838487222
Thống Nhất 50/4 Thống Nhất – P.11 NT Kim Nga 0862959753
348 Thống Nhất – P.11  NT Thiên Ân 0839965452
Phạm Văn Chiêu 356 Phạm Văn Chiêu – P9  NT Duy Châu 2 0862751451
Thống Nhất 221 Thống Nhất – P.11  NT Minh Châu 0975895784
295 Thống Nhất – P.11 NT Phúc Khang 1 0912506972
175 Thống Nhất – P.16 NT Huy Phong 0908009898
Nguyễn Thái Sơn 179 Nguyễn Thái Sơn – P.4  NT Như Hà 0838941661
226 Nguyễn Thái Sơn, P4 NT Ngọc Bích 0839940028
484 Nguyễn Thái Sơn – P.5 NT Thanh Bình 0901092397
484 Nguyễn Thái Sơn – P.5 NT Thanh Bình 0902391336
Nguyễn Văn Nghi 168 Nguyễn Văn Nghi,P.5 NT Phano ‘0838487222
Nguyễn Văn Lượng 45/324 Nguyễn Văn Lượng – P.10 NT Hà Vân 01696526892
Hạnh Thông 34 Hạnh Thông – P.3 NT Châu Anh 0915753985
Phạm Văn Chiêu 57/4 Phạm Văn Chiêu – P9 NT Minh Đức 09939378098
46 Đường 56 Phạm Văn Chiêu – P.14 NT Tinh Hoa 0986083307
373 Phạm Văn Chiêu, P.14 NT Phano ‘0838487222
Phan Văn Trị 168 Phan Văn Trị, P.5 NT Phano ‘0838487222
Phan Huy Ích 322A Phan Huy Ích – P.12  NT Trí Đức 0932051929
33/10L Phan Huy Ích – P.12 NT Tất Thành 0838314118
Lê Quang Định 473 Lê Quang Định, P.1 NT Phano ‘0838487222
  • Chia sẻ:

Bình luận