Danh sách điểm bán Cholessen tại Hà Tĩnh

Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Cholessen tại Hà Tĩnh. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện gọi ngay cho TDV địa bàn để được hướng dẫn cụ thể cách mua hàng:

TDV: Cholessen ĐT: 0906 357 568

Hoặc click vào đây để đặt hàng nhanh: Mua hàng online

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lý Số ĐT
TP HÀ TĨNH
Hải Thượng Lãn Ông 86 Hải Thượng Lãn Ông Vinh Nhị 0963068646
116 Hải Thượng Lãn Ông QT 45 0979803487
94 Hải Thượng Lãn Ông QT 94 0984263553
78 Hải Thượng Lãn Ông Trần Thị Lan 0917329797
84 Hải Thượng Lãn Ông Nguyễn Thị Mỹ 0982481019
90 Hải Thượng Lãn Ông Vinh Nhị 2 0962444480
Nguyễn Công Trứ 249 Nguyễn Công Trứ Bảo Hiền 0978499046
231 Nguyễn Công Trứ NTBV PH Chức năng 0914326377
Nguyễn Biểu 160 Nguyễn Biểu Nguyễn Thị Lành 01653693669
120 Nguyến Biểu Thảo Tuấn 0972166590
ĐƯỜNG KHÁC 73 Xuân Diệu Nguyễn Thị Tuấn Anh 09866381675
09 Lê Ninh Hà Yến 0915119986
35 Đặng Dung Hương Quýnh 0393880823
29 Hàm Nghi Thành Sen 0914431393
108 Nguyễn Trung Thiên nguyễn Thị Thục Nữ 0981018020
H THẠCH HÀ
Thạch Châu Thạch Châu Phan Thị Phượng Vy 0979021227
Thạch Châu Trần Thị Đào 0972624677
TT Cày TT Cày Trần Thị Lệ Thủy 0912052077
Thạch Lạc Thạch Lạc Vân Công 0943507973
H HƯƠNG KHÊ
TT Hương Khê TT Hương Khê Nguyễn Thị Danh 0904944838
TT Hương Khê Mai Thị Thủy 0983385615
H KỲ ANH
TT Kỳ Anh TT Kỳ Anh Tiến Lĩnh 01679956753
TT Voi TT Voi Nguyễn Thị Nhật Lệ 0976046824
Kỳ Thịnh Kỳ Thịnh Thành Tâm 01686106487
H CAN LỘC
TT Can Lộc TT Can Lộc Cẩm Trang 01223335471
H ĐỨC THỌ
TT Đức Thọ TT Đức Thọ Hằng Đức 01682955028
H HƯƠNG SƠN
TT Phố Châu TT Phố Châu Trần Thị Nghiên 0916013575
H Cẩm Xuyên
TT Cẩm Xuyên TT Cẩm Xuyên Đặng Lệ Hằng 0979135924
  • Chia sẻ:

Bình luận